Tugasan / Kerja Kursus Geografi PT3 2016: Pengangkutan

(1)  Konsep dan Takrifan Sistem Pengangkutan

(2)  Borang Soal Selidik / Temubual Pengangkutan

(3)  Jadual Kerja Tugasan Geografi PT3 2016

(4)  Kaedah Kajian Tugasan Geografi PT3 2016

(5)  Objektif Kajian Tugasan Geografi PT3 2016

(6)  Masalah-Masalah Pengangkutan Yang Dihadapi

(7)  Cadangan Penambahbaikan Terhadap Pengangkutan

(8)  Contoh Folio / Kerja Kursus Geografi : Pengangkutan Awam

.

Sila Klik :

.

Posted in Geografi, PT3 | Tagged , | Leave a comment

Tugasan Geografi PT3 Tahun 2016

Tugasan Geografi PT3 Tahun 2016

Sila Klik :

.

Posted in Geografi | Tagged | Leave a comment

Bahasa Melayu PT3 – Contoh Soalan & Karangan

Bahasa Melayu PT3 – Contoh Soalan & Karangan

Sila Klik :

.

Posted in BM / Bahasa Melayu, PT3 | Tagged , | 3 Comments

Contoh Soalan Peperiksaan Sains / Science PT3

Contoh Kertas Soalan Peperiksaan Sains / Science PT3

Sila Klik :

.

Posted in PT3, Sains / Science | Tagged , | Leave a comment

Persetiaan Persekutuan: Contoh Tugasan Sejarah PT3 2015

Persetiaan Persekutuan: Contoh Tugasan Sejarah PT3 2015

Sila Klik :

.

Posted in PT3, Tugasan Sejarah PT3 | Tagged , | Leave a comment

Kegiatan Ekonomi: Contoh Tugasan Geografi PT3 2015

Kegiatan Ekonomi: Contoh Tugasan Geografi PT3 2015

Sila Klik :

.

Posted in Tugasan Geografi PT3 | Tagged | Leave a comment

PT3 & PMR – Koleksi Soalan PeperiksaanPercubaan

PT3 & PMR – Koleksi Soalan PeperiksaanPercubaan

Sila Klik :

.

Posted in PT3 | Tagged | Leave a comment